امام خمینی (ره)، آبانماه ۱۳۴۴، یکماه پس از تبعید به نجف اشرف، در مسجد شیخ انصاری در جمع علما ، فضلا و طلاب حوزه علمیه نجف می فرمایند: " مسیحیون خیال نکنند که اسلام هم ، مسجد هم ، مثل کلیساست... مسجد مرکز سیاست اسلام بوده است. در ... خطبه جمعه مطالب سیاسی است - مطالب مربوط به جنگ ها ، مربوط به سیاست مدن ، اینها همه در مسجد درست می شده است ."