امام خمینی (ره) : اسلام دین سیاست است، دینی که در احکام آن سیاست به وضوح دیده می‏شود... هر هفته یک اجتماع بزرگ تشکیل می‏شود تا نماز جمعه که مشتمل بر دو خطبه است و در آن باید مسائل روز و احتیاجات کشور از هر جهت طرح شود، برپا گردد؛ اسلام مردم را برای مقاصد بزرگ به این اجتماعات دعوت کرده است.

«... نماز جمعه عبادت است لکن عبادتی که مدغم در سیاست است.»