امام على علیه السلام :

الإتـــیـــانُ إلَــــى الجُــمُــعَــةِ زیـــــارَةٌ و جَـــمـــالٌ.

حضور در نماز جمعه هم زیارت است و هم زیبایى.

نوادر (راوندی) ص 24